top of page

ความหมายของคำว่าบารมี และ พวงหรีด

บารมี นั้นเป็นคำที่ไพเราะและมีเสน์ เป็นหนึ่งในคำที่แสดงถึงความกว้างขวางซึ่งเป็นที่เคารพของใครๆต่อใคร

ความหมายที่ยิ่งใหญ๋และกว้างขวางของคำว่าบารมี
คำว่าบารมี ความหมายที่ยิ่งใหญ่

ความหมายของคำว่า บารมี และ พวงหรีดบารมี


บารมี นั้นเป็นคำที่ไพเราะและมีเสน์ เป็นหนึ่งในคำที่แสดงถึงความกว้างขวางซึ่งเป็นที่เคารพของใครๆต่อใคร เป็นคำที่เมื่อพูดถึงก็จะนึกถึงผู้ที่มีพระคุณ ผู้ที่มีกว้างขวาง ลุ่มลึก โดยไม่ใช้แค่มั่งมีทรัพย์สิน แต่ยังมีน้ำใจและบุญที่สูงส่ง ด้วยเหตุนี้เองบารมีจึงถูกใช้กับผู้ที่มั่งคั่งทั้งทางกายและข้างในจิตใจ โดยพวงหรีดบารมีนั้นเปรียบดังเช่น พวงหรีด ของ ผู้มีบารมี ผู้ที่กว้างขวางและมีบุญ พร้อมที่จะเผื่อแผ่บารมีอันดีนี้ไปสู่ผู้อื่นทุกๆคนที่อยู่ร่วมกันในโลกนี้ ด้วย Concept นี้เองพวงหรีดบารมีจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมการช่วยเหลือให้ทุกๆคนได้รับบารมีที่ดีงาม ส่งเสริมการบริจาคคืนสู่สังคม พร้อมกับช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโลกเช่น เรื่อง Climate Changeคำว่าบารมี จึงได้มีความหมายที่กว้างขวางเป็นอันมาก ซึ่งอาจพอแปลได้คราวๆดังนี้

 • แปล่าว่า ปรม หรือ ผู้เป็นเลิศ หรือ ปารมี แปลว่า ภาวะหรือการกระทำของผู้เป็นเลิศ

 • แปลว่า "อย่างยิ่ง" คือบุคคลผู้ขัดสี หรือชำระตนอย่างยิ่งจากมลทินคือกิเลส

 • แปลว่า "บรรลุ" หมายถึงผู้บรรลุถึงธรรมอันวิเศษอย่างประเสริฐ ฯ

 • แปลว่า ยิ่งยวด หรือ ยิ่งใหญ่

 • แปลว่า คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวด คือ ความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษ เพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูง


ซึ่งในนิกายเถรวาท จึงได้มีพุทธการกธรรมหรือบารมี ๑๐ ทัศ เป็นธรรมที่นำไปสู่ความเข้าใจและความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความสำคัญในการเป็นพระพุทธเจ้า และเป็นแนวทางในการพัฒนาธรรมชาติของมนุษย์ เราสามารถเขียนเกี่ยวกับแต่ละทัศด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้:

 • ทานบารมี (Generosity): การให้ทานเพื่อสนับสนุนผู้อื่น เป็นธรรมที่สอนให้เราเห็นคุณค่าในการแบ่งปันและการเข้าใจความสำคัญของการเสียสละ.

 • ศีลบารมี (Ethical Conduct): การปฏิบัติตามกฎและคุณธรรมอย่างดี และการละเว้นการกระทำความชั่วทั้งปวง ช่วยให้เราเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณ.

 • เนกขัมมบารมี (Renunciation): การสละไม่พัวพันในความพระโพธิสัตว์ รวมถึงการตัดสินใจละเว้นสิ่งที่สรรพสัตว์อย่างน้อย.

 • ปัญญาบารมี (Wisdom): การเรียนรู้และเสาะหาความรู้ที่ช่วยให้เราเข้าใจความจริงและความทรงจำของการเป็น.

 • วิริยบารมี (Effort): ความมุ่งมั่นและพยายามในการพัฒนาตัวเองและการแสวงหาความดีของตนเอง.

 • ขันติบารมี (Patience): ความอดทนในการเผชิญหน้ากับความทุกข์และอุปสรรค.

 • สัจจบารมี (Truthfulness): ความจริงในพูดคุยและการปฏิบัติ และความน่าเชื่อถือในพฤติกรรมของเรา.

 • อธิษฐานบารมี (Resolution): การตั้งความปรารถนาและเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและสานต่อเส้นทางสู่ความสมบูรณ์.

 • เมตตาบารมี (Compassion): ความร่วมรู้และความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย และกรุงเขนยานสู่ช่วงเวลาสิ่งมีชีวิตที่มีความทุกข์.

 • อุเบกขาบารมี (Equanimity): ความสมานสมาธิและความเท่ห์ในการยุติธรรม ไม่เสียใจหรือตื่นตระหนกต่อความสุขหรือความทุกข์.

บารมี ๑๐ ทัศเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจและความสมบูรณ์ของบุคคล ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และการประพฤติตามคราวของพุทธพยากรณ์ตามพระทีปังกรพุทธเจ้าแต่ละประการในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นเส้นทางที่เปิดกว้างให้มนุษย์ทุกคนตามต้องการค้นหาความหมายและความสุขในชีวิตของตนเอง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 • https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/ba-ra-mee_ying-yuad_or_ying-yhai.pdf

 • https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=20732

 • https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
ดู 6 ครั้ง

Comentários


Os comentários foram desativados.

พวงหรีดยอดนิยม

bottom of page