top of page

พวงหรีดบารมี - พวงหรีด ESG อันดับ 1


พวงหรีดบารมี พวงหรีด ESG อันดับ 1 เลือกมูลนิธิที่จะบริจาคได้ พร้อมใบอนุโมทนาบุญ
Wreath baramee logo

พวงหรีดบารมี พวงหรีด ESG ทำบุญบริจาค เพราะเราเข้าใจว่าการจากไปของบุคคลอันเป็นที่เคารพรักนั้น มีความสำคัญการให้พวงหรีด จึงเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความอาลัย และความเคารพ ต่อผู้วายชนม์ เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยเหตุนี้เองการส่งพวงหรีดจึงเป็นสิ่งที่ประเพณีไทยนับถือและปฏิบัติกันเรื่อยมา แต่ด้วยเหตุการณ์ภายในเอง เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน และ ปัญหาภายนอกอย่าง สถานการณ์โลก และ Global Issues ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) และ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ยิ่งไปกว่านั้นคือเรื่อง Net Zero จึงทำให้ผู้คนกลับมาตระหนักถึงความคุณค่าของพวงหรีด พวงหรีดบารมีจึงได้เข้ามาตอบโจทย์ปัญหาความคุ้มค่า และ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ โดยนอกจากจะได้ให้เกียรติผู้วายชนม์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วยังนำรายได้กลับคืนสู่สังคมด้วยการบริจาคทำบุญให้มูลนิธิที่เลือกได้และยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพวงหรีดที่เกิดขึ้นภายในวัด ซึ่งเป็นปัญหาขยะเรื้อรังที่เกิดขึ้นภายในวัดต่างๆทั่วประเทศไทย โดยจากข้อมูลสถิตินั้นขยะที่เกิดขึ้นจากพวงหรีดคิดเป็นมากสุดถึงร้อยละ 83% ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวัด

ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงได้ทำการวิเคราะห์ ศึกษา พัฒนา และ คิดค้น #พวงหรีดESG และ RAR Sustainable Solution ขึ้นเพื่อมาใช้เป็นกระบวนการที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงตอบโจทย์ Pain Point ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสั่งพวงหรีด โดยพวงหรีดที่คุณได้รับจากพวงหรีดบารมีนั้นจะเป็นพวงหรีดที่จะไม่เพิ่มขยะให้กับสังคม จะไม่เป็นภาระของวัดและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และ ตอบโจทย์การสั่งพวงหรีดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้จริงด้วยการบริจาคทำบุญสู่มูลนิธิต่างๆ

พวงหรีดบารมี พวงหรีด ESG ลดภาวะ Climate Change และ บริจาคทำบุญคืนสู่สังคม
พวงหรีดบารมี พวงหรีด ESG ลดภาวะ Climate Change และ บริจาคทำบุญคืนสู่สังคม

ด้วยเหตุนี้พวงหรีดบารมี จึงได้บรรจงประดิษฐ์พวงหรีดที่มีความปราณีต มีลวดลาย สีสรร ที่มีความโดดเด่นสวยงาม เป็นเอกลัษณ์ไม่เหมือนใคร เพื่อให้ตระหนักถึง การผสมผสานเข้าด้วยกันของยุคสมัยใหม่และประเพณีไทย จึงมั่นใจได้ว่าพวงหรีดบารมีของเรานั้นจะไม่ซ้ำกับผู้ใด นอกจากนี้เรายังมี Business model ที่เน้นไปในเรื่องการเติมโตแบบยั่งยืน หรือ Sustainability Development ภายใต้ ESG Framework เราเชื่อว่าด้วยการสั่งพวงหรีดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ พวงหรีด ESG ของพวงหรีดบารมีนั้นจะนำพาประเพณีไทยของเราไปสู่พื้นที่สีเขียว, ช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไข Global Issues ต่างๆอย่าง Climate Change อีกด้วย


ข้อดีของการซื้อพวงหรีดบารมี พวงหรีด ESG 1. สวยงาม 2. ลดขยะ 3. ได้ทำบุญบริจาค 4. ได้ลดหย่อนภาษี 5. ได้ลดภาระเจ้าหน้าที่วัด 6. ลดมลพิษที่ปล่อยสู่ชุมชนสังคมบริเวณใกล้เคียง
ข้อดีของการซื้อหรีดบารมี พวงหรีด ESG

ซื้อพวงหรีดบารมีได้อะไรบ้าง

  1. ได้พวงหรีดสวยงามโดดเด่นเพื่อให้เกียรติแด่ผู้วายชนม์

  2. ได้ลดขยะที่เกิดขึ้นจากพวงหรีดซึ่งนับเป็นร้อยล่ะ 83% ของขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังพิธีเสร็จสิ้น

  3. ได้ทำบุญบริจาคให้กับมูลนิธิที่ต้องการ และ ได้รับใบอนุโมทนาบุญในนามของท่าน

  4. ได้ลดหย่อนภาษี โดยสามารถนำใบอนุโมทนาบุญไปลดหย่อนภาษีได้ท้ายปี

  5. ได้ลดภาระเจ้าหน้าที่วัดในการเก็บและทำลายขยะพวงหรีด

  6. ได้ลดมลพิษที่เกิดจากการเน่าเสียของขยะพวงหรีดไปสู่บริเวณใกล้เคียง

ติดต่อพวงหรีดบารมี

ซื้อพวงหรีดกับหรีดบารมีสามารถเลือกมูลนิธิที่บริจาคได้ไหม

พวงหรีดบารมี มีกี่รูปแบบ ราคาเท่าไหร่ บริจาคเท่าไหร่

สั่งพวงหรีดESG กับพวงหรีดบารมียังไง


ดู 43 ครั้ง

Comments


Commenting has been turned off.

พวงหรีดยอดนิยม

bottom of page