top of page

ข้อดีข้อเสียของพวงหรีดพัดลม


คุณภาพของพัดลมเป็นปัจจัยสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อพวงหรีดชนิดนี้ ซึ่งหากเป็นพัดลมที่มีคุณภาพต่ำนั้นก็จะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อผู้ให้และผู้รับทั้งสองฝ่าย
พวงหรีดพัดลม ข้อดีข้อเสียและข้อควรระวังก่อนซื้อ

สิ่งที่ควรคำนึงก่อนตัดสินใจสั่งซื้อพวงหรีดพัดลม และ ข้อดีข้อเสียของพวงหรีดพัดลม


พวงหรีดพัดลมนั้นเป็นพวงหรีดที่มีโครงสร้างทำจากพัดลมและจะประดับดอกไม้ต่างๆเพื่อให้ดูงดงามและมีความสวยงามมากขึ้น พวงหรีดพวกนี้นั้นมีข้อดีหลายๆอย่างมากมาย เช่น สามารถนำไปใช้งานต่อได้ไม่เหมือนกบพวงหรีดดอกไม้สด แต่ คำว่าใช้งานได้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของพัดลมเช่นกัน เนื่องจากการแข่งขันในตลาดพวงหรีดนั้นสูงมาก การลดต้นทุนโดยการลดคุณภาพของตัวพัดลมนั้นจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งพวงหรีดประเภทนี้เช่นเดียวกัน


ข้อดีของพวงหรีดพัดลม


  1. มีความสวยงาม โดดเด่น ไม่เหมือนใครเนื่องจากมีโครงสร้างที่แตกต่างจากพวงหรีดประเภทอื่นๆ

  2. ไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งของทางวัดเพราะมีขาตั้งเป็นพัดลมในตัว ในบางโอกาศที่พิธีศพนั้นเต็มไปด้วยพวงหรีด ทุกๆท่านอาจจะพบเห็นได้ว่าขาตั้งของทางวัดจะไม่พอ เพราะเหตุนี้ทางวัดจะต้องนำเก้าอี้มาใช้แทนขาตั้งเพื่อตั้งพวงหรีด แต่ถ้าหากเป็นพวงหรีดพัดลมนั้นจะไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีขาตั้ง เพราะ สามารถนำไปตั้งตรงไหนก็ได้

  3. พวงหรีดพัดลมสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถ้าหากพัดลมที่ซื้อมานั้นเป็นพัดลมที่มีคุณภาพดี ไม่เหมือนพวงหรีดดอกไม้สด ซึ่งเมื่องานจบต้องนำไปทิ้ง


ข้อเสียของพวงหรีดพัดลม


  1. พวงหรีดพัดลมนั้นจะไม่โดดเด่นและสวยงามหากถูกสั่งซื้อมาในงานเดียวกัน เนื่องจากพวงหรีดพัดลมนั้นมีความโดดเด่นในตัวของมันเองแต่หากคนที่มาร่วมงานนั้นส่วนใหญ๋ซื้อพวงหรีดพัดลมมา ความโดดเด่นของพวงหรีดพัดลมนั้นก็จะน้อยลงขึ้นอยู่กับความสามารถในการปักดอกไม้ของแต่ละร้าน

  2. ในบางกรณีเนื่องจากพวงหรีดพัดลมนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้ง จึงถูกนำไปวางในที่เดียวกันซึ่งทำให้ความโดดเด่นของพวงหรีดในลักษณะนี้ลดลง และ ในบางกรณีอาจจะถูกวางในทีละสายตาคน

  3. เป็นภาระกับหลวงพี่และผู้ดูแลศาลาวัดเนื่องจากบางคร้ังพัดลมที่ส่งมานั้นมีน้ำหนักสูงทำให้เกิดการลำบากในการขนย้าย

  4. ไม่สามารถนำพัดลมกลับไปใช้ได้หรือใช้ได้ไม่กี่วันก็ต้องทิ้ง เนื่องจากเป็นพัดลมราคาถูกและคุณภาพเมื่อเนื่องจากเกิดการแข่งขันทางราคา

  5. พวงหรีดพัดลมมีราคาสูง เนื่องจากต้องช้พัดลมคุณภาพที่ดีไม่งั้นก็จะไม่ตอบโจทย์ที่พวงหรีดพัดลมนั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้3


พวงหรีดพัดลมนั้นมีความสวยงามไม่เหมือนใครและยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หากในงานมีแต่พวงหรีดรูปแบบเดิมๆก็คงจะไม่มีสีสันในงาน ซึ่งทั้งนี้พวงหรีดบารมีอยากแนะนำให้ทุกๆท่านคำนึงถึงคุณภาพของพัดลมก่อนตัดสินใจซื้อพวงหรีดชนิดนี้ ซึ่งหากเป็นพัดลมที่มีคุณภาพต่ำนั้นก็จะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อผู้ให้และผู้รับทั้งสองฝ่าย

ดู 4 ครั้ง

Comments


Commenting has been turned off.

พวงหรีดยอดนิยม

bottom of page