top of page

พวงหรีดไว้อาลัย แต่เป็นปัญหาของวัดที่ทำลายชุมชน

พวงหรีดไว้อาลัยด้านมืดที่ทำลายชุมชนและวัดของพวงหรีดที่ให้เกียรติและสวยงาม กับการใช้ #พวงหรีดESG ที่จะช่วยนำแสงสว่างกลับสู่สังคม

พวงหรีดกับปัญหาของวัดและสังคม | หรีดบารมี


พวงหรีดเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายอันสำคัญในพิธีศาสนา การใช้พวงหรีดในพิธีศาสนามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีความหมายทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การใช้พวงหรีดในวัดอาจเกิดปัญหาบางประการขึ้น เราจะมาสนทนาเกี่ยวกับพวงหรีดและปัญหาที่บางครั้งเกิดขึ้นในวัดขณะใช้พวงหรีดในพิธีศาสนาและการบูชา.


พวงหรีดในพิธีศาสนามักถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความเคารพและสร้างสรรค์สวนสวรรค์ในพิธีการบูชาและสวดมนต์ มันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการให้เกียรติผู้วายชนม์ นอกจากนี้ พวงหรีดยังมีบทบาทในการสร้างความสงบสุขและสมหวังในหัวใจของผู้ที่มาบูชาและสวดมนต์ในวัด มันเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างบรรยากาศภายในวัดให้เต็มไปด้วยความอาลัย ให้เกียรติ และสวยงาม


อย่างไรก็ตาม การใช้พวงหรีดในวัดอาจมีปัญหาบางประการที่เกิดขึ้น เช่น ในบางกรณีนั้นที่ผู้ให้พวงหรีดนั้นเป็นพวงหหรีดที่ไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ หรือ พวงหรีดที่ใช้แล้วทิ้งไป ผู้ดูแลศาลาวัดหรือหลวงพี่จะต้องเป็นคนดูแลพวงหรีดเหล่านี้ ซึ่งจะถูกนำไปทำลายและทิ้ง พวงหรีดเหล่านี้ นั้นถึงจะสวยและงดงาม แต่เกิดปัญหาการเน่าเสียของดอกไม้สดนั้นจึงเกิดเป็นปัญหาที่ถูกทิ้งไว้เป็นภาระให้กับวัด สังคม และ พื้นที่บริเวณข้างเคียง ตัวอย่างเช่น วัดชลประทานรังสฤษดิ์ซึ่งมีจุดทิ้งขยะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนชลประทานวิทยา ทำให้ส่งกลิ่นและส่งผลเสียมากมายแก่เด็กนักเรียนในระแวกนั้น เพราะพวงหรีดจากพวงหรีดดอกไม้สดเหล่านี้นั้น จะเกิดการเน่าเสียเมื่อเวลาได้ผ่านไป และส่งกลิ่นเหม็นเหนาไม่ใช้แค่ภายในวัดแต่ยังส่งผลไปยังเด็กนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง วัดชลประทานรังสฤษดิ์จึงสั่งห้ามไม่ให้นำพวงหรีดดอกไม้สดเข้ามาใช้ประกอบพิธีเป็นอันขาด นอกจากนี้ไม่ใช้แค่วัดชลประทานรังสฤษดิ์แต่อย่างเดียว วัดอื่นๆที่มีปัญหาเช่นนี้ได้ออกมาสั่งห้ามนำพวงหรีดดอกไม้เยอะขึ้น ตัวอย่างเช่น วัดบัวขวัญ เป็นต้น เพราะ พวงหรีดเหล่านี้ถึงจะสวยและมีคุณค่าทางจิตใจ แต่ดันเป็นปัญหาและภาระของวัด, ผู้ดูแลศาลาวัด และสังคม ทำให้วัดเหล่านี้จำเป็นออกมาป่าวประกาศและสั่งห้ามพวงหรีดดอกไม้สด เพื่อลดปัญหาขยะที่เป็นมลพิษปัญหาที่เกิดจากขยะพวงหรีดซึ่งส่งผลกระทบต่อวัดจะสรุปได้พอสังเขปดังนี้


พวงหรีดไว้อาลัยแต่ดันเป็นปัญหาของวัดในการกำจัดขยะและเบียดเบียนชุมชนสัมคมและโรงเรียน มาร่วมแก้ไขปัญหานี้ ด้วยพวงหรีด ESG พวงหรีดที่จะไม่เป็นภาระให้กับวัด ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาค ด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องเข้าใจและรู้ผลกระทบของพวงหรีดเหล่านี้เพื่อหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงสรุปปัญหาขยะที่เกิดขึ้นได้ตามนี้


1 เป็นภาระของวัด ผู้ดูแลศาลาวัด และ หลวงพี่เมื่อพิธีศพเสร็จสิ้น เนื่องจากดอกไม้สดนั้นจะเป็นขยะและทางวัดต้องนำไปทิ้ง


2. ดอกไม้สดเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ทำให้เป็นปัญหาต่อสังคมและบริเวณใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น วัดชลประทานรังสฤษดิ์ซึ่งมีที่ทิ้งขยะอยู่ใกล้กับโรงเรียนชลประทานวิทยาซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและเป็นเสียต่อเด็กนักเรียน


อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้นั้นเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนควรพร้อมกันช่วยแก้ไข พวงหรีดบารมีนั้นไม่ได้ไม่สนับสนุนร้านพวงหรีดดอกไม้สดแต่อย่างไร แต่


อยากเป็นหนึ่งในปากกระบอกเสียงให้กับเสียงทางวัด ผู้ดูแลศาลา และ หลวงพี่ทุกคนๆที่เกิดปัญหาเหล่านี้ และ ภาระที่เขาต้องแบกรับไว้หลังจากพิธีศพเสร็จสิ้น ด้วยเหตุนี้เอง


ด้วยเหตุนี้พวงหรีดบารมีจึงอย่างขอสนับสนุนทุกๆพวงหรีดที่มีทางแก้ไขเหล่านี้ให้แก่วัด และ ชุมชนในนั้นซึ่งพวงหรีดบารมีจะขอเสนอ 1 ในวิธีแก้ไขที่พวงหรีดบารมีมีให้ท่านได้ใช้บริการ


พวงหรีด ESG และ RAR Sustainable Solution | หรีดบารมี

พวงหรีดบารมี พวงหรีด ESG อันดับ 1 สวยงาม ไว้อาลัย ให้เกียรติ ส่งฟรีทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล
พวงหรีดบารมี ส่งฟรีทั่วกทม. แก้ปัญหา Climate Change บริจาคจริง

เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้สะสมภายในวัด จนเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลาอันนาน จนทำให้บางวัดต้องออกมาสั่งห้ามไม่รับพวงหรีดที่เป็นดอกไม้สด พวงหรีดบารมีจึงได้คิดค้นวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้กระบวนการ RAR Sustainable Solution ที่ซึ่งไม่ใช้แค่จะส่งพวงหรีดที่สวยงาม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ แต่ยังมีการบริการทำบุญบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆที่ท่านต้องการอีกด้วย นอกเหนือจากนั้น ด้วยกระบวนการข้างต้น จะนำมาซึ่งการช่วยลดปัญหาเรื่อง Climate Change หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาในระดับโลกที่เกิดขึ้น ณ ตอนนี้อีกด้วย เพราะเหตุนี้เองพวงหรีดบารมีจึงยึดหลักในการประกอบธุรกิจแบบ ESG หรือ Environment Social and Governance มาใช้ในการประกอบธุรกิจแบบ Sustainable เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพราะเหตุนี้พวงหรีดบารมีจึงได้คิดค้นและนำกระบวนการ RAR(Retrieve and Receive) Sustainable Solution มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานต่างๆ เพื่อร่วมเป็นสส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน โดยกระบวนการนี้จะไม่ทิ้งภาระให้กับวัด พร้อมทั้งช่วยเหลือและลดภาระของผู้ดูแลศาลาอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเรายังช่วยลดมลพิษที่เกิดจากสิ่งปฏิกูล และยังช่วยเหลือสังคมโดยการนำรายได้ที่ได้รับมาไปบริจาคให้มูลนิธิต่างๆอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองพวงหรีดบารมี จึงขอสนับสนุนทุกร้านพวงหรีดกับการเปลี่ยนเป็น Sustainable Corporation โดยยึดหลัก ESG ไปด้วยกัน โดยนำหลักการ RAR Sustainable Solution ไปใช้เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของเราไว้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโลกใบนี้ไปด้วยกัน
ดู 8 ครั้ง

Comentários


Os comentários foram desativados.

พวงหรีดยอดนิยม

bottom of page