top of page

พวงหรีดวัดโสมนัสราชวรวิหาร

ร้านพวงหรีดวัดโสมนัส ส่งฟรีพวงหรีดไม่สร้างขยะ พวงหรีด Sustainable

พวงหรีด
วัดโสมนัส

- พวงหรีด ESG ส่งฟรีวัดโสมนัส

พวงหรีดวัดโสมนัส ส่งฟรีพวงหรีด ESG
ร้านพวงหรีดใกล้วัดโสมนัส ส่งฟรีพวงหรีด ESG

พวงหรีดบารมี ส่งฟรีพวงหรีดวัดโสมนัสราชวรวิหาร หรือ ที่เรารู้จักกันสั้นๆว่าวัดโสมนัส รวมถึงเรามีบริการส่งฟรีวัดอื่นๆทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลอีกด้วย นอกจากนี้พวงหรีดที่ส่งจากพวงหรีดบารมียังเป็นพวงหรีด ESG พวงหรีดที่ช่วยแก้ไขปัญหาภาวะ Climate Change ที่จะมาช่วยลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในวัด และ นอกจากนี้ยังช่วยตอบโจทย์พวงหรีดที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้จริง ด้วยการบริจาคทำบุญบารมีกลับคืนสู่สังคมพร้อมใบอนุโมทนาบุญในนามของท่าน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการบริจาค ซึ่งจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีท้ายปัได้อีกด้วย

bottom of page