top of page

ส่งพวงหรีดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ได้ไหม?

พวงหรีดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ส่งฟรีพวงหรีด ESG
พวงหรีดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ส่งพวงหรีด ESG ฟรี ไม่เป็นภาระ ไม่เบียดเบียน

พวงหรีดนั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความไว้อาลัยและการให้เกียรติผู้วายชนม์เป็นครั้งสุดท้าย การให้พวงหรีดนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเพณีไทยเราสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานเพื่อให้งานนั้นมีความสวยงามและสง่างาม แต่ใครจะไปรู้ว่าสิ่งสวยงามเหล่านี้กลับทำให้เกิดเป็นปัญหาขยะกองโตซึ่งส่งผลเสียให้กับ วัด ชุมชน และโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองจึงมีวัดอีกหลายๆที่ได้ออกมาสั่ง ห้ามและงดรับพวงหรีดไว้ โดยมีวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เป็นวัดแรกที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้และออกมาสั่งห้ามปราม


วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นั้นเป็นวัดดังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและสวยงาม ในย่าย ปากเกร็ด จึงได้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะทำบุญ ท่องเที่ยงเอง หรือ จัดพิธีศพ ไม่ใช้แค่นั้นบริเวณโดยรอบของวัดยังเต็มไปด้วยชุมชน และ โรงเรียนอีกมากมายอีกด้วย ทว่าไม่นานมานี้วัดชลประทานรังสฤษดิ์ หรือ วัดชลประทาน ได้ออกมาระงับและไม่ให้ส่งพวงหรีดดอกไม้สดอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้เองพวงหรีดบารมีจึงได้ไปคนคว้า หาข้อมูล และ ขอสัมภาษณ์ผู้ดูแลศาลาและเจ้าหน้าที่ต่างๆว่าเพราะเหตุใด วัดชลประทานรังสฤษดิ์ถึงได้สั่งระงับการส่งพวงหรีด


ซึ่งจากการค้นหาของพวงหรีดบารมีนั้นจะพบได้ว่า วัดชลประทานรังสฤษดิ์จะมีศาลาทั้งหมดอยู่ 20 ศาลา และ เผาประมาณ 3 ศพต่อวัน ถ้าคิดเป็นสถิติต่อปีแล้ว วัดชลประทานรังสฤษดิ์นั้นจะมีการเผาศพไม่ต่ำกว่า 700-900 ศพ ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทำพิธีเป็นจำนวนมาก เพราะด้วยเหตุนี้จึงได้มีผู้คนที่ส่งพวงหรีดเข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยส่วนมากนั้นพวงหรีดเหล่านี้เป็นพวงหรีดที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือ ต้องใช้แล้วทิ้งไปในที่สุด ทำให้ทางวัดชลประทานนั้นไม่สามารถทำลายและกำจัดพวงหรีดได้ทัน จึงทำให้เกิดมลพิษจากการเน่าเสียของขยะพวงหรีดซึ้งส่งผลกระทบไปยังครูและเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย


ด้วยเหตุนี้เองการใช้ จึงต้องใช้พวงหรีดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พวงหรีด ESG ด้วยกระบวนการ RAR Sustainable Solution นั้นจึงมาตอบปัญหาต่างๆเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยลดภาระหน้าที่ของวัด ช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากขยะพวงหรีด นอกจากนี้ยังได้ทำบุญบริจาคการกุศลกลับคืนสู่สังคมอีกด้วยสามารถส่งพวงหรีดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ได้หรือไม่?


ได้ สำหรับพวงหรีดดอกไม้สดนั้นทางวัดชลประทานรังสฤษดิ์นั้นจะให้ตั้งถ่ายรูปเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ส่งพวงหรีดมาไว้อาลัยผู้วายชนม์เรียบร้อยแล้ว แต่หลังจากถ่ายรูปเสร็จนั้นผู้ที่นำส่งจะต้องนำกลับไปทันทีหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จเพื่อที่จะไม่เป็นภาระให้กับทางวัดในการกำจัดขยะพวงหรีด สำหรับพวงหรีดประเภทอื่นๆนั้นก็เช่นเดียวกันยกเว้น พวงหรีด ESG ที่มีการจัดการจัดการในรูปแบบ RAR Sustainable Solution โดยมีรูปแบบการจัดการดูแลพวงหรีดตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยเหตุนี้เองทางวัดจึงมั่นใจให้เราเข้าไปตั้งพวงหรีดได้โดยที่จะไม่เป็นภาระให้กับทางวัด ผู้ดูแลศาลา ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งผู้รับและผู้ให้ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบให้แก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้พวงหรีดบารมีจึงอยากให้ร้านพวงหรีดทุกร้านนำหลักการ ESG ไปปรับใช้เพื่อให้คำนึงถึงการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนพร้อมรักษาประเพณีอันดีงามไว้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ และ Climate Change ไปด้วยกันส่งพวงหรีดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ได้ไหม

ได้ หากส่งเป็นพวงหรีด ESG หากส่งเป็นพวงหรีดดอกไม้สดจะไม่สามารถนำเข้ามาตั้งในวัดได้

พวงหรีด ESG คืออะไร

ทำไมวัดชลประทานรังสฤษดิ์ถึงงดพวงหรีด


ดู 31 ครั้ง

Comentarii


Comentariile au fost dezactivate.

พวงหรีดยอดนิยม

bottom of page