top of page

พวงหรีดขนาดและราคา

พวงหรีดบารมี 5 รูปแบบ

โกมล

บงกช

บารมี

บดินทร์

พิมาลัย

พิมาลัย

พิมาลัย หรือ สวรรค์ หรืออีกนัยยะหนึ่งคือ "พวงหรีดสวรรค์" เป็นพวงหรีด ESG ที่ทางพวงหรีดบารมีได้ออกแบบให้มีความสวยงามประการตา ด้วยลวดลายที่มีรูปแบบและไอเดียมาจากการไว้อาลัยและให้เกียรติผู้วายชนม์อย่างสุดซึ้ง ซึ่งจะมีลวดลายที่สื่อถึงความสู่สุคติ ด้วยลวดลายที่มีความอ่อนหวานและอ่อนช้อยและลักษณะอันเป็นสิริมงคล พวงหรีดนี้จึงได้ถูกขนานนามว่าเป็น "พวงหรีดสวรรค์"นั้นเอง โ้ดยพวงหรีดพิมาลัยนั้นจะเป็นพวงหรีดขนาดใหญ่  140*80 เซนติเมตร และ มีพานพุ่ม 2 อัน เมื่อรวมชดาเข้าด้วยแล้วนั้นจะสื่อความหมายถึงพระพุธ พระธรรม และ พระสงฆ์ เหมาะสำหรับไว้อาลัยบุคคลสำคัญ เจ้าภาพลูกหลาน หรือ ญาติพี่น้อง ซึ่งจะมีราคา 4,500 บาท โดยทางพวงหรีดบารนั้นจะนำ 25% ของรายได้นำไปทำบุญบริจาคให้กับมูลนิธิที่ต้องการพร้อมออกใบอนุโมทนาบุญในนามของท่าน

4,500 บาท

บริจาค 25%

เจ้าภาพ ลูกหลาน บุคคลสำคัญ

ขนาด 140 * 80 เซนติเมตร

บดินทร์

พวงหรีดรูปแบบ บดินทร์ ซึ่งสื่อความหมายถึงความยิ่งใหญ่และผู้ที่มากถึงบุญบารมี เป็นพวงหรีด ESG ที่มีรูปแบบและไอเดียมาจากการไว้อาลัยแด่ผู้วายชนม์อย่างอลังกาลและยิ่งใหญ่ เสมือน บดินทร์ หรือ "ราชา" โดยจุดเด่นของพวงหรีดรูปแบบบดินทร์นั้น จะมีลวดลายที่่ "ใหญ่และทรงพลัง" รวมเข้าด้วยกันกับความใหญ่ของตัวพวงหรีด ซึ่งมีขนาด 135*75 เซนติเมตร ทำให้พวงหรีดบดินทร์นั้นเป็นที่โดดเด่นและเป็นที่จับจ่อง โดยพวงหรีดบดินทร์นั้น จะมีราคา 4,000 บาท โดนทางพวงหรีดบารมีจะนำ 20% ของรายได้นั้นไปทำบุญบริจาคให้มูลนิธิที่ต้องการพร้อมใบอนุโมทนาบุญ

4,000 บาท

บริจาค 20%

เจ้าภาพญาติพี่น้อง ลูกหลาน บุคคลสำคัญ

ขนาด 135 * 75 เซนติเมตร

บารมี

พวงหรีดรูปแบบ บารมี เป็นพวงหรีด ESG ที่มีรูปแบบและไอเดียมาจาก การให้เกียรติและไว้อาลัยผู้วายชนม์อย่างสมเกียรติยิ่ง โดยมีลวดลายความหมายอยู่ในธีมที่สื่อถึงคำว่า "บารมี" หรือ ผู้เป็นเลิศ ผู้ที่ซึ้งมีบารมีอันกว้างขวาง หรือ ผู้บรรลุถึงธรรมอันวิเศษอย่างประเสริฐ โ้ดยพวงหรีดบารมีนั้นจะเป็นพวงหรีดขนาดซึ่งมีขนาด 115*60 เซนติเมตร ราคา 3,000 บาท โดยทางพวงหรีดบารมีจะนำ 20% ของรายได้นั้นไปทำบุญบริจาคให้มูลนิธิที่ต้องการพร้อมใบอนุโมทนาบุญ

3,000 บาท

บริจาค 20%

ญาติพี่น้อง ผู้มีบารมี มิตรสหาย

ขนาด 115 * 60 เซนติเมตร

พวงหรีดบารมี รูปแบบบารมี ส่งฟรีทุกวัดทั่วกรุงเทพ
พวงหรีดบารมีขนาด M ส่งฟรีวัดธาตุทอง

บงกช

บงกช หรือ ดอกบัว เป็นพวงหรีด ESG ที่มีรูปแบบการดีไซน์มาจากแนวคิดและปรัชญาของดอกบัวตามความหมายของคำว่าบงกช ที่ซึ่งเสมือนว่าคนที่เกิดมาแล้วนั้น เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงได้ ดังเช่นดอกบัวที่เบ่งบานด้วยความบริสุทธิ์เหนือผิวน้ำ โดยพวงหรีดรูปแบบบงกชนั้น จะมีขนาดอยู่ที่ 110*60 เซนติเมตร และ มีราคา 2,500 บาท พร้อมบริจาค 20% ตามมูลนิธิที่ต้องการพร้อมใบอนุโมทนาบุญ

2,500 บาท

บริจาค 20%

ญาติพี่น้อง ผู้มีบารมี มิตรสหาย

ขนาด 110 * 60 เซนติเมตร

โกมล

พวงหรีดรูปแบบ โกมล หรือ หัวใจ เป็นพวงหรีด ESG ที่มีรูปแบบและไอเดียมาจาก การให้เกียรติและไว้อาลัยอย่างอ่อนหวาน ตามความหมายของคำว่าโกมล  โ้ดยพวงหรีดบารมีนั้นจะเป็นพวงหรีดขนาดปกติทั่วไปตามงานต่างๆ ซึ่งจะมีขนาด 90*60 เซนติเมตร ราคา 2,000 บาท โดนทางพวงหรีดบารมีจะนำ 10% ของรายได้นั้นไปทำบุญบริจาคให้มูลนิธิที่ต้องการ

2,000 บาท

บริจาค 10%

ผู้มีบุญคุณ มิตรสหาย

ขนาด 90 * 60 เซนติเมตร (ขนาดทั่วไป)

พวงหรีดยอดนิยม

bottom of page