top of page

เข้าใจวัดประวัติธาตุทองก่อนส่งพวงหรีดวัดธาตุทอง


พวงหรีดบารมี ส่งฟรีดพวงหรีดวัดธาตุทอง ส่งพวงหรีดวัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

พวงหรีดวัดธาตุทอง โดย หรีดบารมี ขอเปิดประวัติความเป็นมาอันช้านานของวัดธาตุทอง วัดดังย่านสุขุมวิท ที่ยังเคยถูกเอาไปแต่งเป็นเพลงดังเช่น ธาตุทองซาวน์ ซึ่งพอพูดไปทุกๆคนก็รู้จักกันทันที


ซึ่งในบทความนี้พวงหรีดบารมีนั้นจะมาเปิดประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้อันน่าสนใจของวัดธาตุทอง อารามหลวงให้กับทุกๆท่านได้อ่านแบบย่อกันไปเลย


วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ในอดีตมีสร้างมาจากวัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร สร้างในสมัยอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา) โดยวัดหน้าพระธาตุมีพระพุทธเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สถาปนาโดย พระเจ้าสายน้ำผึ้งหรือพระเจ้าดวงกฤษณราช กษัตริย์แห่งอโยธยา ส่วนวัดทองล่างมีต้นตอจากสวนผลไม้ของ ปู่ ย่า ตา ยาย ของนายทอง ที่ได้รับมรดกจากวงศ์สกุล นายทองมีความกังวลเพราะต้นโพธิ์ใหญ่มีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่ควรจะอยู่ในวัด จึงบริจาคที่นั้นเพื่อสร้างเป็นวัดเล็กๆ ที่ต่อมาถูกตั้งชื่อว่า "วัดโพธิ์สุวรรณาราม" หรือ "วัดโพธิ์ทอง" ในภาษารามัญ "กะทอ" แปลว่า ปลาตะเพียน ทอ แปลว่า ทอง จึงเรียกว่า ปลาตะเพียนทอง หรือ "วัดทอง" ทั้งนี้เนื่องจากเกิดจากนายทองที่ได้รับมรดกจากวงศ์สกุล นายทอง เมื่อเขาต้องตัดสินใจ จึงตั้งชื่อว่า "วัดทอง" ซึ่งมีหลายแห่งตามแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งด้านบนและล่าง โดยมี "วัดทองล่าง" ที่ตั้งใกล้ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองพระโขนง


ในปีพุทธศักราช 2480 รัฐบาลในสมัยนั้นต้องการที่ตำบลคลองเตยเพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ จึงเป็นเหตุให้วัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง ถูกเวนคืนที่ดิน และได้รับการรับเงินชดใช้จากรัฐบาล ในที่สุด วัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่างถูกย้ายไปตั้งที่ตำบลคลองบ้านกล้วย จากนั้น ในปี 2481 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นประธานกรรมการและท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้แนะนำเลือกสถานที่ดิน ได้ยกวัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่างมารวมกันที่ตำบลคลองบ้านกล้วย และตั้งชื่อว่า "วัดธาตุทอง" โดยในปี 2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และได้เริ่มก่อสร้างปูชนียวัตถุ ต่อมาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับวัดธาตุทองไว้ในพระอุปถัมภ์ และได้ประทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้แก่วัด ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็น "วัดธาตุทอง พระอารามหลวง" ที่ระดับชั้นตรี ชนิดสามัญในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และถูกยกวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงแห่งชาติในปัจจุบัน นับเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยที่มีความสำคัญมากมายในสมัยปัจจุบันครับ


ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับ ว่าวัดที่มีความเป็นมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นวัดธาตุทองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 และ จะยังอยู่ในใจกลางเมืองให้เราได้ชื่นชมกันแบบนี้...นับว่าเป็นวัดจากอดีตสู่ปัจจุบันที่ยังมีให้เราเห็นอยู่ก็ว่าได้


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

  • https://travel.kapook.com/view267985.html

  • https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_(%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3)

  • https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/267977

  • เฟซบุ๊ก วัดธาตุทอง พระอารามหลวง


ดู 13 ครั้ง

Comments


Commenting has been turned off.

พวงหรีดยอดนิยม

bottom of page